Privacy Policy

For Your Interior gevestigd aan de Mercuriusweg 5j, 4051 CC te Ochten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring: For Your Interior Mercuriusweg 5j 4051 CC  Ochten KvK-nummer: 302 43 877 Btw-nummer: NL 819 718 257 B01 Verwerking van persoonsgegevens: For Your Interior verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit is het geval bij het plaatsen van een bestelling, eventuele bezorging, afhandelen van retouren, telefonisch contact en e-mailcontact. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die For Your Interior verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op de website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die For Your Interior verwerkt: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als  u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem contact met ons op via francoise@foryourinterior zodat wij deze informatie kunnen verwijderen. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken, For Your Interior verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: • Het afhandelen van uw bestelling • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken • Om goederen en diensten bij u af te leveren • For Your Interior analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. • For Your Interior volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte. • For Your Interior verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Voor het verwerken van persoonsgegevens is altijd een grondslag nodig. Om uw bestelling, bezorging of retour te kunnen verwerken is het noodzakelijk om uw persoonsgegevens te verwerken en dit is dan ook gebaseerd op uw toestemming. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken bij gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat wij staan voor behartiging van uw belangen om optimale service te kunnen leveren, denk aan nieuwsbrieven, social media, reviews, beveiligingscamera’s in de showroom en persoonlijk advies. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard For Your Interior bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. • Camerabeelden bewaren wij niet langer dan 4 weken. Tenzij wij iets verdacht zien dat nader onderzocht moet worden of dat de beelden langer bewaard moeten worden vanwege een andere wettelijke verplichting of veiligstellen en moeten doorgeven aan de politie. • De Belastingdienst verplicht ons dat wij onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren. Daarna wordt het vernietigd. • Bij inschrijving voor de nieuwsbrief, dan bewaren wij die gegevens net zolang totdat u zich uitschrijft. Wij zullen in de toekomst de e-mails van niet gelezen nieuwsbrieven gaan verwijderen,         hierover krijgt u nog bericht. • Gegevens die gebruikt worden om fraude te voorkomen worden wel lang bewaard. Delen van persoonsgegevens met derden: For Your Interior deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. De bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, mogen deze alleen gebruiken om namens For Your Interior  u een dienst te leveren. In onderstaande tabel ziet u welke derden dit zijn, waarom en om welke persoonsgegevens het gaat. For Your Interior zal uw gegevens nooit aan derden verkopen. Functie van derden: • Doel overdracht gegevens • Om welke gegevens gaat het • Webbouwers en hosting Voor het aansturen van de vervoerders, Payment Service providers, data-management platformen, boekhouder en achteraf betalen: • Naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum • Data-management platform • Om het klantgedrag op de site te inventariseren met als doel verbetering van de website en meer persoonlijke advertenties te krijgen (zie ook onder cookies) • Naam, adres, locatie, geslacht, leeftijd en andere openbare gegevens • Vervoerders Voor het afleveren van uw bestelling en het versturen van de track and trace zodat u uw bestelling kan volgen: • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres • Leveranciers • Dit gebruiken wij alleen als wij een gerepareerde machine of een bestelling rechtstreeks van een bepaalde leverancier naar u opsturen. • Naam, adres en eventueel e-mail adres. • Payment Service Provider (PSP) • Faciliteren van de online betalingen • Naam, bankrekeningnummer en eventueel meer als u voor achteraf betalen kiest. • Boekhouder Voor het verwerken van de gegevens die nodig zijn voor de Belastingsdienst: • Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres • Achteraf betalen • Om uw gegevens te controleren voor goedkeuring voor achteraf betalen, dit loopt via de PSP. • Naam, Adres, Telefoonnummer, e-mail, geslacht, geboortedatum. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door For Your Interior en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar francoise@foryourinterior.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy). Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. For Your Interior wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen For Your Interior neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op of via francoise@foryourinterior.nl For Your Interior gevestigd aan de Mercuriusweg 5j, 4051 CC te Ochten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.